lesy-cr 200x125

    Lesům ČR, s.p. děkujeme za finanční dar na zajištění materiální pomoci.

    - nákupu 4 párů testovacích lyží
    - strukturovače
    - servisního kufru na vosky