lesy-cr 200x125

Lesům ČR, s.p. děkujeme za finanční dar na zajištění materiální pomoci.

  • 2 x závodní lyže klasické
  • 2 x závodní lyže skatové
  • vosk - parafín Maplus