lesy-cr 200x125

Lesům ČR, s.p. děkujeme za finanční dar na zajištění materiální pomoci

  • Pořídili jsme lyže a vosky viz. foto.