lesy-cr 200x125

Lesům ČR, s.p. děkujeme za finanční dar na zajištění materiální pomoci

  • Pořídili jsme lyže, várnice a vosk viz. foto.

© 2014 SKI Skuhrov