Se smutkem Vám oznamujeme, že v sobotu 22. listopadu 2014 nás navždy opustil náš dlouholetý člen, trenér a rozhodčí pan Petr Šrůtek.


Čest jeho památce!

© 2014 SKI Skuhrov