[3-4.2] Orlický maratón a půlmaratón
           - Kompletní informace
           - Výběr toho nejdůležitějšího

ODJEZDY AUTOBUSŮ (časy jsou pevné)

- sobota 3.2.2018

odjezd z Deštného od ZŠ - 9:00hod., 11:30hod., 12:00hod.

odjezd do Deštného ze Šerlichu - 12:30hod., 14:50hod., 15:30 - 15:45hod.

 

- neděle: 4.2.2018

odjezd z Deštného  od ZŠ - 6:45hod., 7:00hod., 7:20hod., 7:40hod., 8:00hod., 8:15hod.

odjezd do Deštného ze Šerlichu - 11:15hod., 12:00hod., 12:30hod., 13:00hod. 13:30hod.

 

Letošního tardičního týdenního soustředění Bedřichovka 2014 (12. - 19. července 2014) se zúčastnila tréninková skupina žáků dorostenců a juniorů. Společně s námi zde byli mladší a starší žáci z trutnovského oddílu Olfin Car Vella Trutnov a starší dorostenci a junioři ze Slovanu Karlovy Vary. Ubytováni jsme byli na chatách Perla a Basketbal, kde máme k letní

přípravě vhodné podmínky včetně hřiště a tělocvičny. Pro starší kategorie jsou také v okolí Bedřichovky a na polské straně vhodné silnice pro trénink na kolečkových lyžích. Samo prostředí v okolí chaty Bedřichovka také přispělo k dobrému pocitu z trénování. V takovém prostředí se trénovalo skoro samo. Po celou dobu soustředění nám přálo počasí a tak trenéry připravený tréninkový plán, který obsahoval pestrou sportovní i zábavnou činnost s řadou netradičních lyžařských tréninkových prostředků, nebylo třeba upravovat.

V krátkosti zde připomeneme některé aktivity mladších žáků jako byl pěší výlet na Velkou Deštnou, pěší výlet po lesích v okolí polské obce Lasówka (šípkovaná), cyklistický výlet do Neratova, cyklistický výlet do polského lyžařského střediska Zieleniec a do Topieliska Czarne Bagno, běh potokem, kde místy mladým sportovcům voda sahala nad pás. Dale jsme využívali malého lanového centra u chaty Bedřichovka, požární nádrž a místní potok s vodní nádrží ke koupání. Celý týden se také soutěžilo mezi čtyřmi desetičlennými družstvy v kopané, házené, přehazované, frisbee a daších hrách.
V rámci soustředění byly naplánované také dva závody.  Prvním byla náročná cyklistická časovka do vrchu z Orlického Záhoří směrem k Pěticestí. Druhým závodem byl lesní terénní běh na území Polska kolem toku řeky Orlica.

 

Výsledky cyklistické časovky do vrchu  | Výsledky lesního terénního běhu

 

Dorostenci a junioři se ve velké míře trénovali na kolečkových lyžích. Na závěr soustředění absolvovali závod v triatlonu, který se skládal z plavání, běh na kolečkových lyžích volnou technikou a náročný běh do vrchu.

 

Výsledky triatlonu

 

Soustředění bylo zakončeno společným pátečním večerním posezením u ohně, kde jsme si zazpívali při kytaře.

Závěrem lze říci, že soustředění se vydařilo. Povedlo se posunout všestrannou připravenost mladých sportovců. Spokojeni jsou snad i samotní účastníci soustředění, protože mají opět mnoho nových zážitků, na které budou jistě rádi vzpomínat.

Poděkování také patří majiteli a personálu chaty Bedřichovka za podporu, kterou nám věnovali.

 

Atmosféru soustředění Vám přiblíží i několik dalších fotografií ve fotogalerii.

© 2014 SKI Skuhrov