V sobotu 12. dubna 2014 na chatě Kačenka na Šerlišském Mlýně proběhlo, za pěkného počasí, tradiční  zakončení lyžařské sezony 2013-14 oddílu SKI Skuhrov nad Bělou. V dopoledních hodinách se konal karneval. Protože nikde nebyl sníh, tak nebyl na saních a lyžích, ale všichni jsme šli na společnou procházkou, při které jsme plnili různé úkoly a nakonec hledali poklad.

Cesta za pokladem dovedla všechny účastníky na hřeben Orlických hor k turistické Masarykově chatě, kde byl ukryt  hledaný poklad. Po společném fotografování masek jsme se vydali zpět do chaty Kačenka.

Po obědě následeoval program valnou hromadou. V úvodu odstupující předseda oddílu SKI Skuhrov nad Bělou Ing. Jiří Ehl zhodnotil uplynulou lyžařskou sezonu 2013-14 chudou na sníh, ale bohatou na výsledky. Zhodnotil ekonomickou a sportovní stránku oddílu. Krátce se ve své řeči také vrátil k době od roku 1993 do současnosti, kdy stál v čele oddílu. Následovala bohatá a věcná diskuse. Na závěr proběhlo poděkování panu Ehlovi za jeho 21 letou činnost a práci ve funkci předsedy oddílu. Všichni mu  děkujeme a přejeme hodně úspěchů a zdraví v další práci a životě. Poté následovalo přátelské posezení a neformální debata. Poděkování také patří všem sponzorům a partnerům, kteří přispěli k rozvoji oddílu. Dále děkujeme majitelům chaty Kačenka za poskytnuté zázemí a občerstvení všech zúčastněných.


Výsledky Poháru KHK v běhu na lyžích pro sezonu 2013/2014